Hos oss Ekonomika kan du få hjälp med allt som rör ert företags ekonomi: Utöver våra tjänster inom redovisning, löpande bokföring och skatterådgivning kan vi också hjälpa er med allt som har med löneadministrationen och personalfrågor att göra. Från rapporteringar, statistik och kontrolluppgifter till utbetalningar och administration av pensionen.

Vi finns även här för dig som sköter lönerna på egen hand, men som känner att du behöver hjälp med valda delar av löneadministrationen, som exempelvis kontrolluppgifter (som från och med 2018 ska göras varje månad), beräkningar av semesterskulder eller för andra personaladministrativa frågor.

Vi erbjuder bland annat tjänster inom:
✓ Lönehantering
✓ Lönesystem
✓ Redovisningssystem för tidrapportering, traktamenten och utlägg
✓ Pensionshantering
✓ Arbetsrättslig rådgivning
✓ Anställningskontrakt
✓ Råd och stöd i HR-relaterade frågor

Tillsammans med dig går vi igenom vilka behov ni har i företaget och skräddarsyr lösningar som passar löneadministrationen i just ditt företag.