Vi hjälper er att maximera avkastningen och minska skattekostnaderna – både för företaget och för dig som ägare eller delägare.

Alla transaktioner som du eller ditt företag genomför medför olika typer av skattefrågor. Vi arbetar tillsammans med dig för att hitta lösningar på dessa frågor och för att ta fram strategier för hanteringen av skatterna för dig och ditt företag.

För att reducera era skattekostnader, hantera skatteriskerna på ett optimalt sätt och maximera avkastningen. I fåmansföretag hänger ofta den privata ekonomin ihop med företagets ekonomi – då är det extra viktigt att planera verksamheten och beskattningen på bästa sätt.

Du och ditt företag har mycket att vinna på att optimera skatterna så mycket det bara går efter gällande regelverk. Anlitar du oss kommer våra rådgivare kontinuerligt titta på hur skattesituationen ser ut i ditt företag, och vad som kan göras för att utnyttja lagar och regler på bästa sätt.

Genom att låta oss hjälpa dig och ditt företag med att nå optimal avkastning och resultat får du både mer tid och mer pengar över till företagets kärnverksamhet.

Ekonomika hjälper årligen fler än 100 fåmansföretagare att minska sin skatt. Vi ser till att du maximerar avkastningen och minimerar skatten genom att bäst utnyttja 3:12-reglerna för fåmansföretagare. Detta innebär att delägare i många fall kan minska sin marginalskatt på ca 57 procent till att istället betala 20 procent skatt på utdelning.