Att ha ordning på verksamhetens ekonomi är a och o för att kunna driva ett framgångsrikt företag. Med en bra bokföring blir det lätt att ta rätt beslut som får företaget att utvecklas.

Bra dialog med er redovisningskonsult:

Så varför är det så viktigt med en bra bokföring? Till att börja med ställer Skatteverket och andra myndigheter krav på att du ska kunna redovisa ditt företags ekonomiska status och förehavanden, och en förutsättning för att kunna leva upp till kraven är att det är ordning och reda på bokföringen. Alla företag som bedriver någon form av näringsverksamhet är bokföringsskyldiga – sköter man inte den på de sätt som lagen kräver kan man i värsta fall dömas för bokföringsbrott.

Att som företagare sköta den löpande bokföringen på egen hand kan många gånger vara krångligt – speciellt om man inte har full koll på hur det ska skötas. Dessutom stjäl det dyrbar tid som istället kunde gått till att utveckla företaget. Som kund hos Ekonomika kan du lägga över allt som har med ekonomin att göra till oss, så ser vi till bokföringen blir rätt och att du får mer tid över till kärnverksamheten.

När det kommer till bokföring och redovisning brukar man ofta prata om att man ska följa god redovisningssed, vilket enkelt kan beskrivas som att man följer aktuella redovisningslagar och allmän praxis kring bokföring. Att hjälpa er verksamhet att växa och utvecklas är precis vad vi på Ekonomika strävar efter.

Med en ordentlig bokföring, där alla verksamhetens ekonomiska händelser bokförs på ett systematiskt sätt, har du alltid en aktuell bild över hur företagets ekonomi ser ut och ger dig på så sätt en bra grund för att kunna styra verksamheten i rätt riktning för att nå era mål.

Tycker du att bokföring, skatter och moms låter krångligt, eller känner du att du helt enkelt inte har tid att sköta bokföringen själv och hellre tar hjälp av proffs? Hör av dig till oss – vi kan hjälpa er med allt som rör bokföring och redovisning, skatter, moms, avgifter och löner.

Genom att anlita oss som er redovisningsbyrå garanterar du att bokföringen alltid är i ordning och att era ekonomiska underlag alltid är uppdaterade och finns nära till hands.